Edit Content

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinlerarası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır.

Onur Yazıcıgil is involved in the organization of “Symposium on Armenians in the Early Modern Ottoman Empire”

The Gate 27 Alumnus and the founder of ISType Onur Yazıcıgil has been involved in the organization of “Symposium on Armenians in the Early Modern Ottoman Empire.” The event is scheduled to take place on Saturday, February 3rd at the Süleymaniye campus of Ibn Haldun University in İstanbul. The one-day symposium is open to the public and brings young scholars working in the field together.