Onur Yazıcıgil “Erken Osmanlı Döneminde Ermeniler” Sempozyumuna katılıyor

Gate 27 Alumni’lerinden ISType’ın kurucusu Onur Yazıcıgil, ISType’ın tarih seminerlerinin bir parçası olarak “Erken Osmanlı Döneminde Ermeniler Sempozyumu”na katılıyor. Etkinlik, 3 Şubat Cumartesi günü Ibn Haldun Üniversitesi’nin Süleymaniye kampüsünde gerçekleşecek. Herkese açık olarak düzenlenen sempozyum bu alanda çalışan genç profesyonelleri de bir araya getirecek.