Program

Yaratıcı Zanaatkar İşbirliği

Geçmiş Gate 27 konukları Bilal Yılmaz ve Lydia Chatziiakavou tarafından geliştirilen ve yürütülen bu program kapsamında, Gate 27 her sene bir sanatçıyı İstanbul’daki yerel zanaatkarlar ile ortaklaşa çalışması için ağırlayacak ve proje geliştirmelerini destekler.

Bu program Zanaatkarlar ile Yaratıcıları (sanatçılar-tasarımcılar) bir araya getirmeyi ve karşılıklı iş birliklerini harekete geçirmeyi amaçlar. Zanaat endüstrisinin gözardı edilmiş, büyük bir kültürel ve ekonomik potansiyeli vardır. Zanaatkarın becerilerinin, geleneksel el yapımı tekniklerine dayanması, onların yalnızca geleneksel nesneler üretebilecekleri anlamına gelmez. Zanaatın alışageldiğimiz ‘geleneksel’ çağrışımlarından sıyıran yaratıcı iş birlikleri aracılığıyla, bu program zanaata olan romantik bakış açısından kaçınır ve bir üretim biçimi olarak zanaatkarlığın yaratıcı, yenilikçi, ekonomik ve sanatsal potansiyelini ortaya çıkarır.