Manifesto

Gate 27 görsel sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacıların bir araya geldiği bir konuk programıdır. Konuklarımızı, gezegenimizi tehdit eden çok sayıdaki çeşitli çevre sorunlarını ele almayı amaçlayan ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlarla ilgili tartışmalara dahil olmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel ekolojik kriz bağlamında, farklı disiplinlerden kişileri beyin fırtınası yapmaya davet ediyor ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmaya yardımcı olabilecek yaratıcı çözümler üretmek için bir araya getiriyoruz.

Gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmada her bireyin ve kurumun sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz, yarattığı ekolojik etkilerden sorumlu bir platform oluşturmak ve sanat dünyasında çevre sorunları konusunda farkındalık yaratmak için çalışmaktır.

Dünyada bir değişim yaratma gücüne sahip olan sanatsal üretime değer veriyor; bilgi alışverişini, samimi ve eşitlikçi işbirliklerini teşvik eden ortaklıklar ile kolektif bir yaklaşımla çevresel açıdan sürdürülebilir ve yenileyici uygulamalara geçebileceğimize inanıyoruz.

Gate 27, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur ve organizasyon yapısı ile kamu programlarını burada yer verilen maddeleri hedef alarak oluşturmaya çalışır: No.11 – Şehirleri ve insan yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek, No.12 – Sürdürülebilir tüketim ve üretim yollarını sağlamak, No.13 – İklim değişikliği ve etkilerine dair acil önlem almak, No. 16 – Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları desteklemek, adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkili, sorumlu ve kapsayıcı kurumlar inşa edilmesini sağlamak.

Aşağıdaki uygulanabilir konularda kendi uygulamalarımızı geliştirmek için çaba sarf ediyoruz:

  • Kurum İçi: Kimyasal olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen ürünler kullanıyoruz ve sakinlerimiz için toksik olmayan malzemelerin kullanımını teşvik ediyoruz. Doğaya, insana ve insan sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullandığımızdan emin oluyoruz.

  • Atık: Atık üretimimizi en düşük ölçekte tutmaya çalışıyoruz. Mümkün olan yerlerde kompost, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yapıyoruz. Bunun aktif olarak takip ettiğimiz, devam eden bir öğrenme süreci olduğunu kabul ediyoruz.

  • Enerji: Enerji tüketimimizi tanıyor, azaltıyoruz ve fosil yakıtlardan mümkün olduğunca uzaklaşıyoruz. Karbon ayak izimizi anlamaya başlamak için, Julie’s Bicycle tarafından geliştirilen çevrimiçi karbon hesaplayıcılarından yararlanıyoruz. Yeşil enerji kaynaklarını kullanmaya geçmenin yollarını arıyoruz.

  • Su: Arazimizde yağmur suyu toplayıcıları bulunmaktadır. Su yollarımızı kirletmiyoruz ve su tüketimimizi musluklarımızdaki filtreler ile takip ediyoruz.

  • Gıda:  Mümkün olduğunca yerel tüketim malzemelerinden satın alıyoruz. Gıda atıklarımızı kompostlaştırıyoruz. Kendi gıdamızı yetiştirmek ve yetiştirdiklerimizi çevredeki küçük işletmeler ve yetiştiriciler ile paylaşmak için kendi permakültür bahçemizi oluşturma sürecindeyiz. Gıdalarımızı yetiştirirken zararlı ot ve böcek ilaçlarını kullanmıyoruz.

  • Topluluk Katılımı: Kendimiz için daha fazla biyolojik çeşitlilik içeren, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir ortam yaratarak, civar semtlerimizin ve yerel sanat kurumlarının benzer tavırlar sergilemeleri için ivme yaratmaya çalışıyoruz. Buna ne kadar çok insan katılırsa, fikirleri ve kaynakları paylaşmak ve yaymak o kadar kolay hale gelecektir. Bu, çevremizi hem insan hem de insan olmayan katılımcılar için daha sağlıklı bir yere dönüştürecek gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Bu manifesto Green Art Lab Alliance Manifestosu’ndan alınmıştır ve esinlenmiştir.