Konuk Yaratıcı Programı Nedir?

Konuk programları, dünyanın birçok farklı yerinden sanatçı, akademisyen ve küratörlere çalışma alanı ve kariyer imkânı sağlayan platformlardır. Sanatsal ve kültürel alışverişe ortam yaratan bu programlara katılan konuklar, seyahat etme ve farklı kültür, düşünme ve yaşam biçimleri ile tanışma imkânına sahip olur. Yaratıcılığa mekân ve zaman sunan her alan kendini konuk programına dönüştürebilir. Aynı zamanda, konuk evlerindeki programlar ve stüdyo ziyaretleri sırasında oluşan kısa ya da uzun süreli etkileşimler, disiplinlerarası bir diyaloğun kurulmasını sağlar. Sınırsız bir tartışma olanağı sunan bu alanda, uluslararası ve yerel ilişkilerden doğan yeni işbirlikleri yerel sanatçıları ve sanat profesyonellerini aynı çatı altında toplar. 

Konuk programları aynı anda birden fazla konuğa ev sahipliği yaparak, katılımcıların yeni kişilerle tanışması, yaratım süreçlerinin paylaşımı ve bu paylaşım sonucunda yaptıkları araştırmalara yeni kapılar açılması açısından büyük bir fırsat oluşturur. Bu sayede, devamlılığı olan bir geri bildirim sistemi kurulur ve sanatçılar yeni teknikler öğrenerek üretim pratiklerini rafine eder. Konuk Sanatçı Programı sonunda, farklı bir mecrada görünürlük kazanan katılımcılar, bu sayede iletişim ağlarını da geliştirirler. Bu programlar, üretim mekânı sağlamanın ötesinde, katılımcılarına farklı deneyim alanlarını özgürce yaşayabilecekleri bir alan sunar.

Gate 27 olarak  bizler, oluşturduğumuz Konuk Yaratıcı Programı’nı sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Yerel ihtiyaçlara cevaben kurulan Gate 27 Konuk Yaratıcı Programı, İstanbul ve Ayvalık’ta olmak üzere iki farklı konuk evinde yürütülüyor. İstanbul programı sanatçılara farklı disiplinlerle ve şehirdeki sanat ortamıyla daha çok etkileşim imkânı sunarken, Ayvalık programı bir izolasyon ortamı sağlayarak sanatçının bir  inziva halinde, ihtiyacı olan ideal bir konsantrasyon alanını yaratmasına olanak veriyor. Gate 27 tarafından konuklar için planlanan stüdyo ziyaretleri, proje sunumları, paneller, sergi turları, performanslar ve sunulan ortak çalışma mekânları, yaratım sürecine derinlik katarak sanatçının üretimini ve bu sürecin görünürlüğünü destekliyor.