Kurucunun
Notu

“Dünyanın iklimsel, toplumsal ve sosyo-ekonomik pek çok krizle karşı karşıya olduğu günümüzde, yaratıcı düşünceye ve sanatçılara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Geleceğimizi hayal ederken yaşadığımız yeryüzü ile uyum içinde, dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar topluluğunun bir parçası olduğumuzun bilincinde olarak, toplumsal yapı ve ekonomik sistemlerin daha adil şekilde kurgulanacağı olasılıklar yaratmalıyız.

Gate 27’yi, bu düşüncelerin yeşerebileceği, araştırılabileceği, derinleştirilebileceği bir zemin olarak hayal ediyoruz. Farklı disiplinlerden sanatçıların, akademisyenlerin, yazarların, hikâye anlatıcılarının bir araya gelebilecekleri, bir süreliğine dahi olsa gündelik kaygılarından uzaklaşarak huzurlu bir alanda çalışabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri, tartışabilecekleri, fikirlerini geliştirebilecekleri bir alan yaratmayı istedik. Bu mekânı entelektüel merakın cesaretlendirildiği, yaratıcı düşünce ve deneme-yanılmanın teşvik edildiği bir platform olarak kurguluyor; farklı bakış açılarının birlikte var olabileceği, yeni olasılıkların geliştirilebileceği bir program oluşturmaya çalışıyoruz. Yaratıcı zihinlerin bir araya gelebileceği bir ekosistemin ihtiyaçlarını belirlemek, sonuçlar yerine sürece odaklanmak ve farklı ağlar üzerinden yepyeni ağlar, birliktelikler kurmak öncelikli amacımız. Bu değerlerle kurduğumuz yapıların yalnızca sanat alanına katkıda bulunmakla kalmayacağına, geleceğe umutla bakabileceğimiz bir dünyanın oluşmasına da yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Melisa Sabancı Tapan