Edit Content

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinlerarası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır.

Eli Bensusan

Riddle Cloud

2020, Mixed Media

43 x 60 x 30 cm


In this installation inspired by the movement of light and sundials, Eli Bensusan abstracts his inner states that changed and transformed with the time he spent at Gate 27 and expresses the flow of light and shadow on different forms, textures, and materials. The installation invites the viewers to reflect on the dynamic atmosphere of the topography viewed from the residency area, the colors and textures of natural and architectural elements that change day by day, the creative process the artist goes through, and the concepts of beginning-process-end. It puts forward an approach that sees time as the transformation of the “world”. In addition, the viewer can read a unique numerical value on the clock, shaped by the dynamics of the space, by deciphering the numbers placed through geometric shapes. 

Eli Bensusan

Bulut Bilmece

2020, Karışık Teknik

43 x 60 x 30 cm

Eli Bensusan, ışığın hareketinden ve güneş saatlerinden esinlenerek tasarladığı bu yerleştirmede, Gate 27’de geçirdiği zaman ile birlikte değişen ve dönüşen iç hâllerini soyutlayıp, bunları ışık ve gölgenin farklı form, doku ve malzemeler üzerinde akışı ile ifade eder. Yerleştirme izleyicileri, bulundukları alandan seyredilen topoğrafyanın dinamik atmosferi, gün içinde ve günden güne sürekli değişen doğal ve mimari elemanların renk ve dokuları, sanatçının içinden geçtiği yaratıcı süreç yolculuğu ile başlangıç-süreç-bitiş kavramları üzerine düşünmeye davet eder. Zamanı “dünyanın” dönüşümü olarak gören bir yaklaşım ortaya koyar. Bunun yanı sıra, izleyici, geometrik şekiller vasıtasıyla yerleştirilmiş sayıları deşifre ederek saatin mekanın dinamikleriyle şekillenen, mekana özgü sayısal değerini de okuyabilir.