Eli Bensusan

Bulut Bilmece

2020, Karışık Teknik

43 x 60 x 30 cm

Eli Bensusan, ışığın hareketinden ve güneş saatlerinden esinlenerek tasarladığı bu yerleştirmede, Gate 27’de geçirdiği zaman ile birlikte değişen ve dönüşen iç hâllerini soyutlayıp, bunları ışık ve gölgenin farklı form, doku ve malzemeler üzerinde akışı ile ifade eder. Yerleştirme izleyicileri, bulundukları alandan seyredilen topoğrafyanın dinamik atmosferi, gün içinde ve günden güne sürekli değişen doğal ve mimari elemanların renk ve dokuları, sanatçının içinden geçtiği yaratıcı süreç yolculuğu ile başlangıç-süreç-bitiş kavramları üzerine düşünmeye davet eder. Zamanı “dünyanın” dönüşümü olarak gören bir yaklaşım ortaya koyar. Bunun yanı sıra, izleyici, geometrik şekiller vasıtasıyla yerleştirilmiş sayıları deşifre ederek saatin mekanın dinamikleriyle şekillenen, mekana özgü sayısal değerini de okuyabilir.