Konuklar

Kemal Tizgöl

Yeniköy, Eylül 2020

Sanatçı ve akademisyen Kemal Tizgöl (1973, Balıkesir), Avrupa, ABD ve Uzak Doğu’da çeşitli sempozyum, bienal, atölye ve karma sergilere katıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok özel ve kurumsal sanat koleksiyonunda eserleri bulunan, bugüne dek dört kişisel sergi gerçekleştiren ve üç ödüle sahip olan sanatçının çalışmaları, Lark Book tarafından ABD’de yayımlanan “500 Seramik Heykel”in aralarında olduğu bazı kitaplarda yer aldı. Tizgöl ilk dönem çalışmalarında biçimsel, indirgemeci bir tavır geliştirdi ve katı disipliner eğitiminin koyduğu sınırları aşmaya çalıştı. Seramik malzemenin doğasındaki sınırlamaları bir kaynak ve veri olarak kullanan sanatçı, işlerinin temeline seramiğin dilini araştırmayı ve çözümlemeyi yerleştirdi. Daha sonra eserlerinde kil ve diğer malzemeleri birleştirerek gerçek-kopya, materyal dönüşümü, yeniden üretim ve anlam geçişi konularına odaklandı. Yakın dönem çalışmaları ise sanatçının kendi iç durumunu ve kişisel tarihini araştırıyor. Tizgöl, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde doçent olarak görev yapmakta, Antalya’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

www.kemaltizgol.com

Kemal Tizgöl’ün Gate 27 Koleksiyonu‘ndaki eseri için tıklayın.