Gabriela Albergaria

İstanbul, Mayıs 2024

Gabriela Albergaria’nın sanatsal dünyası yapay, kurcalanmış bir doğa kavramına odaklanıyor. Sanatçı, fotoğraf, çizim ve heykel aracılığıyla, bozulmamış manzaralar olarak değil, titizlikle planlanmış ve belgelenmiş alanlar olarak konumlanan bahçeleri araştırıyor. Bu bahçeler, doğal dünya hakkındaki belirli inançları yansıtmak üzere tasarlanmış, inşa edilmiş gerçeklikler olarak görülüyor. Bahçeler, aynı zamanda eğlence, çalışma ve sosyal etkileşim mekânları olarak tarihsel bilgi ve zevk anlayışımızı şekillendiriyor.  

Sonuç olarak sanatçı, kültürel değişimlerin doğa algımızı nasıl etkilediğini keşfetmek için bahçe ve bitki imgelerini kullanıyor. Bu aracılı temsiller, “peyzaj” dediğimiz şeyin farklı versiyonlarını yaratırken fiziksel unsurların, görsel düzenlemelerin ve etrafımızdaki dünyayı nasıl gördüğümüzü tanımlayan kültürel varsayımların karmaşık bir etkileşimini sunuyor.   

Sanatçı, Gate 27’deki konuk süreci boyunca İstanbul’un doğal ve yapılmış bahçelerinin bitki örtüsü üzerine araştırmalar yapacak.