Konuklar

Burçak Bingöl

Ayvalık, Eylül 2020

Burçak Bingöl’ün çalışmaları hafıza, kimlik, kültürel miras ve dekorasyon gibi birbirinden farklı duran kavramları, aralarındaki sınırları bulanıklaştırarak yan yana getirir. Hatırlama ve unutmaya dayalı çalışmaları, soyutlama ve temsiliyet, reddetme ve muhafaza etme arasında gezinen, Doğu ve Batı sanat geleneklerini hem benimseyen hem de yok sayan psikolojik peyzajlar oluşturur.

Bingöl, kopyalama, iz sürme, yıkma ve yeniden yapılandırma yöntemiyle, aşina temsiliyetlerle yeni biçimlenmeler ve ilişkilenme düzenekleri tasarlar. Kişisel ve kültürel geçmişle beslenen üretimi, malzeme, nesne ve imgenin sürekli olarak bozulup birbirine dönüştüğü yeni kurgular oluşturur; mekanla, kavramsal, biçimsel ve duyumsal olarak ilişkilenerek görsel bir araştırma alanı yaratır.

www.burcakbingol.com

Burçak Bingöl’ün Gate 27 Koleksiyonu‘ndaki eseri için tıklayın.