Burçak Bingöl

Gökyüzüyle Yeryüzünü Pozlamak Serisi I, II & III

2020, Kağıt Üzerine Cyanotype Baskı

31,5 x 24 cm

Burçak Bingöl, çalışmalarında kopyalama, iz sürme, yıkma ve yeniden yapılandırma yöntemiyle, yeni biçimlenme ve ilişkilenme düzenekleri tasarlar. Kişisel ve kültürel geçmişle beslenen üretimi, malzeme, nesne ve imgenin sürekli olarak bozulup birbirine dönüştüğü yeni kurgular oluşturur; mekanla kavramsal, biçimsel ve duyumsal olarak ilişkilenerek görsel bir araştırma alanı yaratır. 

Bingöl, Eylül 2020’de ürettiği bu çalışmalar ile Gate 27 Ayvalık’ın neredeyse bir laboratuvara çevirdiği mekanında, bu coğrafyaya ait taş ve bitkileri yine buraya has tabiat şartlarını kullanarak görselleştirdiği bir sanatsal araştırma yürüttü. Mavi baskı da denilen cyanotype baskı yöntemiyle ve özel kimyasallar kullanarak, buradaki yeryüzü parçalarını Ege’nin güneşinde pozlayıp kağıt üzerine sabitledi. Işık gören yerlerin maviye dönüştüğü, karanlıkta kalan yerlerin ise etkilenmediği bir çeşit kopyalama yöntemi olan bu teknikle Bingöl, bulunduğu zamanı ve yeri doğrudan sanatsal sürecinin bir parçası hâline getirmiş oldu. Bitki ve taşların izdüşümü ile oluşan bu soyut imgeler, Gate 27 Ayvalık’ta fırtınayla kopan zeytin dallarını, bölgeye has sarımsak taşını Eylül güneşiyle birleştirerek zamanı ve mekanı birbirine ören bir seri oluşturdu.