Ozan Atalan

Bozuk Romans

2021, Enstalasyon, PVC üzerine dijital baskı, metal, harman tuğla, taş, plastik  (Pp)  

Değişken ölçüler

Enstalasyon; beş duyuya hitap eden ve duyusal zevki maksimize etmek için endüstriyel ve çoklu olarak üretilmiş plastik objelerin FTIR kimyasal analiz sonuçlarını doğal bir taş, taşın Pp moblen (polipropilen) plastik kopyası ve metal kafes içindeki duvar kesiti ile bir araya getiriyor.

Plastik kelimesinin günlük hayattaki yanlış kullanımı ile birlikte günlük hayatlarımızdaki plastik kullanımına dikkat çeken çalışma, inorganik plastiğin doğasını nesne yönelimli bir şekilde her biri beş duyuya yönelik zevk objeleri üzerinden elde edilen bilimsel bilgi ile sorguluyor.

Kimyasal analiz, hakikatin yanlış bilgi ile ikame edildiği hakikat sonrası kültürde nesnenin kendi gerçeğini anlamaya duyulan istekten kaynaklanıyor. Ancak anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektiren infografikler, olağan algının gerçeğe ulaşmasını engellerken estetik bir deneyime dönüşüyor; dijital kültürün kodsal inşasının arayüzlere dönüşmesinde olduğu gibi. Bu anlamda ekolojik kaygıları yapıbozumcu ve nesne yönelimli bir tavırla, yaşadığımız dijital sonrası umursamazlık ve gerçeğin yeniden inşasındaki yetkilerini kabul ettiğimiz akılların sorgulamasıyla birbirine bağlıyor.