Edit Content

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinlerarası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ad ve Soyad | Name and Surname
Etkinlik | Event
Önemli | NotIce

Etkinlikliğin dili İngilizce olup kontenjanı sınırlıdır.

The event will be held in English, and the attendance is limited.