Konuklar

Onur Yazıcıgil

Ayvalık, Eylül 2022

Onur Yazıcıgil, Konya 1983 doğumlu bir tipograf ve tasarım eğitmenidir. Onur, ilk yıllarını Dhahran ve Ankara’da harfler çizerek geçirdi – 2006 yılında Purdue Üniversitesi’nde Latin harfli sans-serif yazı tiplerinin tarihsel evrimini incelemek için ABD’ye taşınmasına yol açan bir tutkunun ilk işaretleri. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nde ders vermek üzere işe başladı ve burada Google tarafından satın alınan ilk yazı tipi Duru Sans’ı tasarladı ve yeni bir tipografik müdahale sistemi olan Metin İstilacısını (Text Invader) geliştirdi. 2011 yılında ISType’ın kurucu ortağı olan Onur, 2013-2019 yılları arasında ATypI’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve tipografi alanında çok sayıda konuda dersler verdi. 2016 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde Osmanlı nesih yazı tiplerinin tarihini araştıran bir teze başladı ve 2020 yılında doktorasını tamamladı. Sabancı Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmanın yanı sıra, düzenli olarak yazı tipleri ve çok senaryolu tipografik mizanpajlar tasarlamak üzere görevlendirilmektedir. Hem profesyonel yaşamında hem de boş zamanlarında, görüntü oluşturmanın sonsuz olanaklarını keşfetmekten zevk alıyor ve tipografi ile illüstrasyon arasında daha fazla sinerji geliştirmeye devam ediyor.

 Kuzey Ege bölgesinde, özellikle Bergama’da, M.Ö. 3.üncü binyıldan itibaren İyonya, Helenik, Roma ve Bizans dönemlerine ait anıtsal yapılar bulunmaktadır. Bu dönemlerde çeşitli malzemelerle Yunanca yazıtlar oluşturulmuştur. Bunlara Yunan paleografları tarafından Başkentler, Unsiyaller, Cursives ve Minuscules denir. Bu yazı türlerinin en eski formlarına sahip olan Capitals çeşidi, daha çok köşeli çizgiler ve taş üzerine oyulmuş büyük harflerden oluşan yazıttır. Bölgenin Başkentlerin antik Yunan yazıtları ile oldukça zengin olması, tarihte önemli bir iletişim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu yazıtların çeşitli kişilerde ve dönemlerde oluşturulması başlı başına çeşitli harf biçimlerine neden olmuştur. Bu projenin temeli, işlevsel bir Yunanca yazı tipi oluşturmak için Başkentler yazıtlarını dijitalleştirmektir. Oluşturulan Capitals yazı tipi ile harflerin tarihsel biçimlerinin dijital ortamda belgelenmesi ve korunması, aynı zamanda çeşitli estetik kaygılar çerçevesinde yeniden işlevlendirilmesini hedeflediği projesini, Gate 27  Konuk Sanatçı Programı’nın Ayvalık lokasyonunda geliştirmek üzere Gate 27 ailesine katılmıştır.

www.onuryazicigil.com