Seher Uysal

Yeniköy, Şubat 2022

İstanbul’da yaşayan görsel sanatçı ve araştırmacı Seher Uysal’ın (1983) sanatsal pratiğini gündelik hayata ilişkin sorgulamalar şekillendirir ve çalışmaları esas olarak mekansal, tarihsel ve kültürel koşullar üzerine araştırmaya dayalı düşüncelerden oluşur. Olgular, toplumsal hafıza, gerçek ile kurguya dair çokkatmanlı bakış açıları ve anlayışları araştırır; bireylerin kültürel mirasın ağırlığı ve buna dair beklentilerle nasıl başa çıktığıyla ilgilenir.

Son zamanlarda Uysal, çiftlik evleri, rekreasyonel anıtlar ve İsveç’in kırsal bir bölgesinde yer alan, 1900’lerin başından kalma bir ahşap heykel atölyesi gibi özel mekanları araştırmakta. Bu araştırmalar genellikle yanlış anlaşılmış ya da tartışmalı rivayetler üzerinden hikaye anlatıcılığı ve anlatılara odaklanır. Uysal’ın pratiği nostaljiden kaçınır, daha ziyade somut ve somut olmayan kültürel mirasların değişen anlamı ve temsili ile ilgilenir.

Uysal’ın pratiği mekana özgü sergi projelerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesini, akademik metinlerin yazımını içerir; Türkiye’deki sanat eğitimi ile alternatif eğitim modellerine dair tartışmalardan beslenir. 2012 ve 2013 yıllarında sözleşmeli olarak çalıştığı Kocaeli Üniversitesi’nden 2014’te Sanatta Yeterlik derecesiyle mezun olmuş, Nesin Sanat Köyü yaz okullarında eğitmen ekibinin bir parçası olarak disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip Görsel KültürAnlatım StratejileriSanat/Zanaat: Kendi kendine öğrenme deneyleri atölyelerini yürütmüştür. Aynı zamanda Türkiye’de ve yurtdışındaki sanat eğitimi pratiklerine dair perspektifleri bir araya getirerek konuşmalar ve seminerler düzenleyen Exchanges in Art Education projesinin organizatörlerinden biridir.

www.seheruysal.com