Konuklar

Özgül Kahraman

Yeniköy, Eylül 2020

Lisans eğitimini heykel ve seramik alanlarında tamamlayan Özgül Kahraman, yüksek lisansını bileşik sanatlar, sanatta yeterliliğini ise heykel alanında tamamladı. Sanatçı, beden odaklı yapıtlarında toplumsal ve teknolojik çevrenin insan yaşamını olumsuzlayan etkilerini araştırır. Tüketim odaklı yaşamın yıkıcı, yıpratıcı etkileri, yaşam alanlarının yapaylaşması, şiddetin normalleştirilmesi ve kapitalist sistemin dayattığı güzellik algısı gibi konular çalışma alanını oluşturur. Sanatçının son dönemde üzerinde yoğunlaştığı konu ise iletişimin olanaklılığı ve olanaksızlığıdır. Braille alfabesi çerçevesinde oluşturduğu çalışma serisi, görme engelli bireylerin çevrelerini alımlama deneyimlerinden yola çıkarak insanın çevresiyle kurduğu ilişkide sınırlılıklarını sorgular.

Özgül Kahraman’ın Instagram hesabı.

Özgül Kahraman’ın Gate 27 Koleksiyonu‘ndaki eseri için tıklayın.