Konuklar

Medine Irak

Ayvalık, Ağustos 2020

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecelerini 2001-2015 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlayan Medine Irak (1983), sanatsal pratiğinde insanın doğa karşısındaki direnişini ve bu direnişin yarattığı kaosu ele alır. Çeşitli malzemeler kullanarak ve seri halinde ürettiği çalışmaları, toplumsal hafızada yer alan tarihî imajlar ve bu imajların çağrışımları ile bu atmosferde tamamen iç içe geçmiş süreçlerin yarattığı etkileri çoğu zaman gerçeküstü öğeler ve fantastik kurgularla anlatır. Üretim sürecini fotoğrafla belgeleme, sıklıkla üretim sürecinin bir parçasını oluşturur. Son dönem eserleri ise süreklilik ve değişim ekseninde emeğin rolünü tespit etmeye, kültür endüstrilerinin emeğin üzerinde oynadığı rolün ne olduğunu belirlemeye odaklanmaktadır.

Medine Irak’ın Instagram hesabı.

Medine Irak’ın Gate 27 Koleksiyonu‘ndaki eseri için tıklayın.