Konuklar

Maja Bekan

İstanbul, Haziran 2023

Meja Bekan, performans ve görsel sanatlar alanında çalışan bir sanatçıdır. Çalışmaları, sanat eseri üretiminin arabuluculuğunu ve delegasyonunu araştırıp sorgularken, kişisel geçmişleri, gerçekleri, ekonomileri ve sosyal ilişkileri keşfetmek amacıyla işbirlikçi ve sosyal bir yaklaşımla ilgileniyor. Bekan, performanslar, mekâna özgü ortamlar ve video/ses/metin temelli enstalasyonlar olarak izleyiciye sunulan, farklı düzeylerde iş birliği içeren, uzun süreli araştırmalara dayalı projeler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kolektif yakınlığı, yeni bilgi biçimlerinin ortaya çıkabileceği bir alan, özel ve kamusal hayatın basit ikiliğini esnetirken yeni ilişkisel, konuşmaya dayalı ve katılımcı pratikler oluşturmanın bir yolu olarak görür. Bekan’ın çalışmalarının kahramanları genellikle kadınlardır; bunlar sanatçılar, aktivistler, öğrenciler, emekliler ve zor koşullarda kendilerine bir alan arayan insanlardır.

ISCP New York, Delfina Foundation London, AIR Laboratory (U-jazdowski) Varşova, IFP Beijing, Çin, ve AIR Berlin Alexanderplatz’da sanatçı olarak çalışmıştır. Sanatçının çalışmaları, Tent, Rotterdam; ISCP New York; Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, Varşova; Kunsthaus, Graz; Van Abbemuseum, Eindhoven; Melly (eski Witte de With), Rotterdam ve Casco Art Institute gibi kurumlarda sergilenmiştir. 

Bekan, işleriyle hem sanat alanında hem de bir bütün olarak toplumda, günümüzde işleyen birliktelik modellerini ve toplumsal ve politik bir dönüştürücü güç olarak mahremiyetin rolünü araştırıyor. Bu bağlamda sanatçı, Gate 27’de kaldığı süre boyunca bir grup insanla kolektif yakınlık kavramı üzerine çalışacak.

www.majabekan.com