Konuklar

Lika Tarkhan-Mouravi

Yeniköy, Nisan 2022

Londra’da yaşayan sanatçı, bağımsız küratör ve araştırmacı Lika Tarkhan-Mouravi, çalışmalarında görsel sanatlar ve metin arasındaki kesişmelere odaklanır. Open Space Misafir Küratör Programı kapsamında Gate 27’de ağırlanacak olan Tarkhan-Mouravi, LAHP bursuyla devam ettiği Royal College of Art’ta marjinalleştirilmiş metinleri tercüme etmenin alternatif yollarını araştırdığı doktora çalışmasını yürütmekte.

Yazar Neal Ascherson, Karadeniz adlı kitabında, Karadeniz’in bir sel sonucunda, büyük cansız beden kütlesinin taşması ile oluştuğu söylenen efsaneyi doğrular. Ascherson’a göre Karadeniz geçmişte birbirine bağlı kültürleri ve etkileri taşıyarak ulusları birbirine bağlamış olsa da, bugün bir boşluğu, sınırlarını ve güvencesizliğini çevre ülkelere yayan hayali bir sınırı anımsatmaktadır. Yazar bu bağlamda şu soruları sorar: Geleceğin olmadığı koşullarda tarihi korumak daha önemli hale mi gelir? Ve bu hassas koşullarda, fiziksel sınırlarla ayrılmış fikirler ve insanlar arasındaki bağlantılar nasıl kurulabilir?

Lika, İstanbul’da kaldığı süre boyunca, bu karanlık su kütlesi tarafından uzun zamandır birbirinden ayrılan topluluklarla yeni bağlar kurmak için bu efsane üzerinden spekülatif anlatılar yaratacak. İstanbul’un çeşitli topluluklarını merkeze alarak, Karadeniz bölgesinin dört bir yanında üretilmiş metinleri keşfedecek ve bunların İstanbul’un etnik çeşitliliğe sahip topluluklarından sanatçıların eserleriyle olan bağlantıları üzerine yoğunlaşacak. Lika, aynı zamanda Huma Kabakcı Koleksiyonu’nda yer alan eserleri birbirine bağlayan ana temayı inceleyecek.

Lika Tarkhan-Mouravi’nin Instagram sayfası.