Konuklar

Kerem Ozan Bayraktar & Aslı Uludağ

Ayvalık, Ocak-Şubat 2021

Aslı Uludağ, pratiğe dayalı araştırma projeleri aracılığıyla insanlar, insanlar dışındaki evren ve çevre arasındaki ilişkiyi şekillendiren tekno-bilimsel, yasal ve mimari öğeleri araştırıyor ve bu süreçlerle ortaya çıkan şiddet biçimlerini araştırıyor. Performatif ve etkileşimli yerleştirmeler, atölyeler ve arşivleri bu şiddeti görünür kılmak ve operasyonlarına müdahale etmek için bir araç olarak kullanıyor. Bu platformlar aracılığıyla, insanlar ve çevre arasında alternatif etkileşim modelleri öneriyor.

www.asliuludag.com

Kerem Ozan Bayraktar’ın çalışmaları, nesnelerin bir araya gelerek oluşturduğu ortamlarla ilgilidir. Sanatçı, çok çeşitli temsil nesneleri kullanarak, doğal ve yapay varlıklar arasındaki başkalaşımları, çürümeleri ve onları nasıl anlamlandırdığımız gibi belirsiz sınırlara odaklanır. Bu varlıklar spontane kentsel bitkilerden dış gezegenlere makinelerden hayvan vücutlarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Bayraktar’ın çalışmaları bir yandan farklı ortamların benzer örgütsel modellerini gösterirken, diğer yandan bu benzerliklerle çelişen tekillik koşullarını araştırır.

www.keremozanbayraktar.com