Konuklar

Ahu Akgün & Levent Aygül

Ayvalık, Haziran 2022

“Aynı Şeye Bakmak”

Sanatsal ifade yöntemi olarak yağlıboya resim pratiğini benimseyen Ahu Akgün ve Levent Aygül, boyayı, yüzeyi, kompozisyonu birbirinden farklı eğilimlerle ele alırlar. Sanatçılar Gate 27 Ayvalık’ta geçirecekleri haziran ve temmuz ayları boyunca Ayvalık’ın tarih, kültür, zanaat ve peyzajını keşfederken “Aynı Şeye Bakmak” başlığı altında farklı bakışlarını benzer kadrajlarla görünür kılmayı hedefliyorlar.

Ahu Akgün kişisel karşılaşmalarını odağına alan, yağlıboya tuval resmi temelli bir sanat pratiğine sahiptir. Günlük hayatta normalleştirdiğimiz anlar, durumlar ve nesneler çalışmalarının merkezinde yer alır. Etrafında yaşanan olayların neden ve sonuçlarına bakmanın yanı sıra, oluşturdukları imajların görünenin ötesinde neler anlatabileceğini ve olası alt anlamları üzerine düşünmeyi, ayrıca izleyicinin de hafızasında halihazırda bir yere sahip olan imgeleri yeni anlamlarıyla beraber sunmayı üretiminde yöntem olarak belirler.

Ahu Akgün 1985’te İstanbul’da doğdu. Lisan eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde (2009), yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü’nde (2018) tamamladı. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na devam etmektedir. 2019’da 37. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü’nü kazanan sanatçı, “Biz Aslında” (Mixer, 2020), “Olimpos Sergileri-Peyzaj” (Zülfaris Sinagogu, 2021), “Atış Serbest MECMU” (Barın Han, 2021), “Dün.Bugün.İstanbul” (Sakıp Sabancı Müzesi, 2021), “Büyücü ve Bahçe” (Erimtan Müzesi, 2021), “Koyun Koyuna” (Arter, 2022) gibi birçok grup sergisine katıldı, 2020’de Mixer Proje Odası’nda  “Sebeb-i Ziyaret” isimli kişisel sergisini açtı. İstanbul’da yaşamaya ve üretmeye devam ediyor.

Levent Aygül resimlerinde olabildiğince basit bir hikâye anlatımını tercih eder. Resmettiği günlük imgeler, kendi doğaları içinde oldukça sıradan varlıklardır. Sanatçı bu görselleri aktarırken monokrom bir armoni ve derinlik hissi yaratabilmek için yağlıboya tuval resmi ve vitrayı başlıca metotları olarak kullanır. Yüzeyde kurguladığı, bir belirip bir kaybolan kadrajlarla, bakışın belirli bir noktaya sabitlenmesindense, kompozisyonun bütününe yayılmasını sağlamayı amaçlar.

Levent Aygül 1976’da İstanbul’da doğdu. 2003 yılında lisans eğitimini tamamladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde 2007’de yüksek lisans programını, 2016’da ise Sanatta Yeterlik Programı’nı tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Vitray Atölyesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

İlk kişisel sergisi “Kış Uykusu”nu 2009 yılında Galeri Splendid’te açan Aygül, 2012’den beri düzenlenen “Atış Serbest” sergilerinde hem sanatçı hem de organizasyon ekibinin bir parçası olarak yer aldı. Vitray ve resim çalışmalarıyla katıldığı grup sergilerinden bazıları şunlardır: “Şeylerin Belirgin Hali” (Kasa Galeri, 2022), 2022’de’da “Kayıp Mum” (Ferda Art Platform, 2022), “Mecmu” (Barın Han, 2021), “Eskiz Hali” (Galeri 5, 2018), “Havuz” (BantMag Mekan, 2016), “Mülksüz_leş” (24. Tüyap Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, 2014), “Hava Boşluğu” (Galerist, 2007). Çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

www.ahuakgun.com

Levent Aygül’ün Instagram sayfası.