Didem Erbaş

Yeni bir Atmosfer Arayışı için Eskizler

2020, Kağıt üzerine karakalem, füzen ve mürekkep

Değişken boyutlar

Gate 27 Yeniköy’de bulunduğu zaman zarfında çevreye dair gözlemlerinden yola çıkarak ya da yerleşkeye gidiş gelişlerinde fotoğrafladığı ve videoya aldığı görüntüler, Didem Erbaş’ın program sürecindeki görsel notları olarak çalışma duvarında kendisine yol gösteren öğeler oldular. Yol üzerindeki gecekondu yapıları, insanların müdahalesiyle oluşmuş yapı veya nesneler, etrafta dolaşan hayvanlar, sanatçının topladığı görüntüler arasında yer alan temalardan bazıları. Yeniköy ve etrafındaki yapılar ile mimarileri ve doğayla ilişkileri de bu mekanda oluşturduğu eskizlerin çıkış noktası.

Konuk sanatçı programı öncesinde ele almaya başladığı sığınak, barınak ve coğrafya kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi ve Paul Virilio’nun “Bunker Arkeolojisi” kitabında bahsi geçen sığınak mimarisi üzerinden Erbaş, kendi sığınak modellerini oluşturabilmenin imkanı etrafında çizimler üretti. Bu çalışmalarda sanatçı, her şey yok olduğunda insanlık tekrar hayata başlamak zorunda kalsa en temel ihtiyaçları neler olur, nereden başlanır gibi sorulardan hareketle bir nevi kaçış alanları, sığınabilecek alanlar oluşturmayı amaçlıyor.