Carlos Jiménez Cahua

wak’a

And Dağları bölgesindeki arkeolojik sit alanlarında, yağmalama büyük bir sorundur. Buradaki müzeler, eğitici rollerini erdemli bir şekilde yerine getirirken, bu konuyu sergilerinde genellikle doğrudan ele alırlar. Jiménez Cahua böyle bir müzeye yaptığı bir ziyarette, ülkeden kaçırılmaya çalışılmış ve ancak yakın bir zamanda anavatanlarına geri getirilmiş birkaç seramik eserin sergilendiğini gördü. Bu eserler, arkeolojik alanlardan çalındıktan sonra, yetkilileri modern nesneler olduklarını düşünmeye ikna etmek için gösterişli renklere boyanmışlardı. Neyse ki yetkililer bu numarayı fark etmiş ve seramikler karaborsada kaybolmaktan kurtarılmıştı. Bu parçaları sergileme zamanı geldiğinde, müze küratörleri eserlerin üzerindeki yeni boyayı tamamen çıkarmak ve bu yakın geçmişlerini silmek yerine, yanlış ellere düşürme teşebbüsünü açıkça görselleştiren ince, dikey bir şeritteki boyaları çıkarmayı seçtiler. Gate 27 programındaki süreçte Jiménez Cahua, bu zekice sergilenen eserlerin birer kopyasını yaptı. Ancak, bu seramikleri gösterişli renklerle sırlayarak, üzerlerindeki korkunç, yasadışı boya işini kalıcı hale getirdi. Parçanın dikey bir şeridini “değiştirilmemiş” hâliyle korumaya da özen gösterdi.

antara

Bu parçalar, biçim ve işlev olarak, And bölgesinde geçmişte olduğu gibi bugün de güncel müzik uygulamalarında çok yaygın olan ve “antaras” ismiyle de bilinen pan flütlerini taklit eder. Bu enstrümanları çelik, bakır, şişeler, iplik, buluntu odun ve dallar gibi atık malzemelerden yapan sanatçı, malzeme olarak bakırın göze çarpmasını amaçlamıştır. Bunun nedeni bu değerli metalin uzun zaman önce, 16. yüzyılda Avrupalı işgalcileri ilk kez And bölgesine çeken değerli metaller olan altın ve gümüşün yerini almış olmasıdır. O dönemden yaklaşık 500 yıl sonra bugün, Peru, maden çıkarma hakkına sahip uluslararası şirketlerin çevresel ve ekonomik anlamdaki kötü siciline rağmen, dünyanın önde gelen bakır ihracatçılarından biridir. Jiménez Cahua’nın hedefi yakın gelecekte, ürettiği bu işlevsel enstrümanların birkaçının ya da tümünün dahil edildiği bir konser vermek, belki de müzisyenlerle işbirliği yapmaktır. Ancak amacı yalnızca işlevsellik olmayan sanatçı, 3 metre yüksekliğinde bir çelik antara da üretmiştir. Böyle bir boyut enstrümanı neredeyse çalınamaz hale getirirken aynı zamanda alışıldık tasarımıyla da akla müzikaliteyi ya da gürültüyü getirir.