Gate 27 ve SU GENDER İş Birliğinde Yeni Bir Konuşma Serisi

Haziran 2023

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU GENDER) iş birliğinde yeni bir konuşma serisi düzenliyor.

Gate 27’nin 2023 yılı konukları Maja Bekan, Nour Shantout ve Dominique Hurth, Gate 27 ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin beraber düzenlediği söyleşi programında izleyiciyle bir araya geliyor. Toplumsal cinsiyet, feminizm ve göç alanlarında çalışmalarını sürdüren konuk sanatçılar, Merkez’in bu alanlardaki çalışmalarından yararlanarak Gate 27 ve Sabancı Üniversitesi arasında yeni bir iş birliği fırsatı yaratıyor.

Ahu Antmen ilk etkinlikte sanatçı Maja Bekan ile söyleşiyor

Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler isimli etkinlik serisinin ilk oturumu, 8 Haziran 2023 Perşembe günü 18.30’da Karaköy Minerva Han’da Gate 27’nin konuğu Maja Bekan ile İngilizce olarak gerçekleşiyor. Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler I: Maja Bekan etkinliğinin kolaylaştırıcılığını ise Gate 27 Danışma Kurulu üyesi ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahu Antmen üstleniyor.

5 Haziran- 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gate 27’de ağırlanan sanatçı Maja Bekan, Türkiye’deki güçlü kadın figürleri üzerine araştırma ve röportajlar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bir yandan da uzun süredir “kolektif yakınlık” teması etrafında şekillendirdiği pratiğinin bir uzantısı olarak, birlikteliğin çeşitli halleriyle kolektif yakınlığın toplumsal ve politik dönüşüm üzerindeki rolü üzerine çalışmayı hedefliyor. Bu alanlardaki bulgularını, performans sanatını bir araç olarak kullandığı çeşitli atölyeler düzenleyerek izleyiciyle paylaşmayı ve bu sürecin çıktıları aracılığıyla yeni bilgi üretimine alan açmayı planlıyor.

Etkinlik kapsamında kendi sanat pratiğini paylaşmanın yanı sıra Ahu Antmen’in sorularını yanıtlayacak olan sanatçı, farklı izleyicilerle bir araya gelerek benzersiz yaşam deneyimlerini çalışmalarına dahil etmenin yollarını arıyor.

Maja Bekan hakkında

Meja Bekan, performans ve görsel sanatlar alanında çalışıyor. İşleri aracılığıyla sanat eseri üretiminin arabuluculuğunu ve delegasyonunu araştırıp sorgularken, kişisel geçmişleri, gerçekleri, ekonomileri ve sosyal ilişkileri keşfetmek amacıyla işbirlikçi ve sosyal bir yaklaşımla ilgileniyor. İzleyiciye performanslar, mekâna özgü düzenlemeler ve video/ses/metin temelli enstalasyonlar olarak sunulan ve farklı düzeylerde iş birlikleri içeren uzun süreli araştırmalara dayalı proje çalışmalarını sürdürüyor.

Sanatçı, kolektif yakınlığı yeni bilgi biçimlerinin ortaya çıkabileceği bir alan olarak görüyor. Bu bağlamda özel ve kamusal hayatın basit ikiliğini esneten yeni ilişkisel, konuşmaya dayalı ve katılımcı pratikler oluşturmanın bir yolu olarak benimsiyor. Bekan’ın çalışmalarının kahramanlarını ise genellikle kadınlar; sanatçılar, aktivistler, öğrenciler, emekliler ve zor koşullarda kendilerine bir alan arayan insanlar oluşturuyor.

ISCP New York, Delfina Foundation London, AIR Laboratory (U-jazdowski) Varşova, IFP Beijing, Çin, ve AIR Berlin Alexanderplatz’da sanatçı olarak çalışmıştır. Sanatçının çalışmaları, Tent, Rotterdam; ISCP New York; Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, Varşova; Kunsthaus, Graz; Van Abbemuseum, Eindhoven; Melly (eski Witte de With), Rotterdam ve Casco Art Institute gibi kurumlarda sergilenmiştir.

İşleriyle hem sanat alanında hem de bir bütün olarak toplumda, günümüzde işleyen birliktelik modellerini ve toplumsal ve politik bir dönüştürücü güç olarak mahremiyetin rolünü araştıran sanatçı, Gate 27’de kaldığı süre boyunca bir grup insanla kolektif yakınlık kavramı üzerine çalışacak.  

www.majabekan.com 

Ahu Antmen hakkında

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde modern ve çağdaş sanat profesörü Ahu Antmen’in araştırmaları, 20. yüzyıl Türk sanatında modernite, kimlik ve cinsiyet konularına dayanır. Öğretmenliğinin yanı sıra Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde sanat eleştirmeni olarak çalıştı.

Küreselleşen İzlenimcilik: Alım, Çeviri ve Ulusötecilik (Yale Üniversitesi Yayınları, 2020), 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (Sel Yayıncılık, 2008), Kimlikli Bedenler-Sanat, Kimlik, Cinsiyet (Sel Yayınları, 2014), Zamanların Belleği: Ali Teoman Germaner (İş Bankası Kültür Yayınları, 2007), İçerdeki Yabancı: Hale Tenger (Yapı Kredi Yayınları, 2007) ve editörlüğünü yaptığı Sanat/Cinsiyet-Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (İletişim Yayınları, 2008) kitaplarının yanı sıra Curatorial Challenges-Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating (Routledge, 2019), Artists in Their Time (Istanbul Modern, 2015), Unleashed-Contemporary Art from Turkey (Thames and Hudson, 2010) ve Beyond Imagined Uniqueness-Nationalisms in Contemporary Perspective (Cambridge Scholars Publishing, 2010) gibi yayınlara katkıda bulundu.

Küratörlüğünü üstlendiği sergiler arasında Nur Koçak-Mutluluk Resimlerimiz (SALT, 2019), Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü (Pera Müzesi, 2015), İkinci Göz: Türkiye’den Kadın Fotoğrafçılar (Sismanoglio Megaro, 2013), Bir Ülke Değişirken-Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi (S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 2012), Joseph Beuys ve Öğrencileri (S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 2009) bulunur.

Gate 27 hakkında

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27, sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor. Sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmak üzere Yeniköy ve Ayvalık’taki mekânlarına davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik ediyor.  

Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma alanı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası oluyor. 

Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmenden oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da bir araya gelerek profesyonel ağlarını genişletebiliyorlar. 

Sosyal Ağlarda Gate 27: 

www.gate-27.com 

Instagram.com/gate.27 

Facebook.com/gate.27residency 

Twitter.com/gate27_ 

 Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU GENDER) hakkında

Sabancı Üniversitesi çatısı altında resmi olarak 2015’te merkez niteliği kazanan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), çalışmalarını 2006’dan bu yana sürdürüyor. Merkez, Mor Sertifika ve Cins Adımlar gibi ana faaliyetlerine ek olarak, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülü gibi programlarıyla toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirilen araştırmaları ve akademik çalışmaları da destekliyor. Merkez, bu faaliyetlerin yanı sıra birçok alana dokunan uluslararası konferans, panel, söyleşi, yetişkin eğitimleri gibi etkinliklerle de toplumda bu alanda ihtiyaç duyulan dönüşüme destek oluyor.

http://sugender.sabanciuniv.edu/