“Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler,” Gate 27’nin YouTube Kanalında Yayınlanıyor!

Gate 27 ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU GENDER) iş birliğinde gerçekleştirilen “Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler” etkinlik serisinin kayıtları, Gate 27’nin YouTube kanalı üzerinden izleyiciyle buluşuyor.

2023 yılında Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27 ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) iş birliğinde Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Ahu Antmen moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik serisinin kayıtları, Türkçe altyazıyla Gate 27’nin YouTube kanalında yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıl Gate 27’de konuk programına dahil olan sanatçılar Maja Bekan, Nour Shantout ve Dominique Hurth’un katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler, sanatçıların üretim ve araştırma süreçlerine toplumsal cinsiyet perspektifinden bakma fırsatı sunuyor. 22 Nisan Pazartesi günü itibarıyla belirlenen tarihlerde Gate 27 YouTube kanalında yayınlanacak
etkinlikler, Haziran, Eylül ve Ekim 2023’te Karaköy, Minerva Han’da düzenlendi.

Etkinlikler, 22 Nisan Pazartesi İtibarıyla Yayında

Serinin ilk konuğu Maja Bekan’la gerçekleştirilen “Maja Bekan’la Buluşalım – Sanat, Kadınlar ve Kolektivite” başlıklı etkinliğin kaydı 22 Nisan Pazartesi saat 10.00 itibarıyla Gate 27’nin YouTube kanalında izlenebilecek. Bekan, performans ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarını ve “kolektif yakınlık” odaklı son dönem projelerini anlatacak.

“Nour Shantout ile Hikâyeler Örmek” başlığıyla gerçekleştirilen ikinci etkinlik ise 29 Nisan Pazartesi saat 10:00’da izleyicilerin erişimine açılacak. Shantout, toplumsal cinsiyet ve göç konularında yürüttüğü çalışmaları ve bu temaların sanat üretimi üzerindeki etkisini paylaşacak.

“Dominique Hurth ile Oluşu Yontmak” başlıklı son oturum ise 6 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00’da yayınlanacak. Sanat pratiği ve tarihsel anlatılar arasındaki ilişkileri ele alan Hurth,
özellikle hafıza ve tarihin yeniden inşasında sanatın rolünü gündeme getirecek.

Gate 27 ve SU Gender iş birliğinde düzenlenen etkinlik serisi sanatla toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşimleri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Her bir oturumda, izleyicilere toplumsal cinsiyete dayalı anlayış ve davranışların inşası ve gündelik yaşamın içindeki tezahürleri üzerine kapsamlı bir perspektif sunuluyor. Etkinliklerde, sanat aracılığıyla bu uygulamaların nasıl görünür kılınabileceği üzerine düşünme fırsatı yaratılıyor.

Gate 27 Hakkında
Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin
yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27,
sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor. Sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji,
sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmak üzere Yeniköy ve
Ayvalık’taki mekânlarına davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin
oluşmasını teşvik ediyor.


Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir
çalışma alanı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli
kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Katılımcılar, programda daha
önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim
ağının parçası oluyor.


Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı
Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selçuk Artut ve
Prof. Dr. Ahu Antmen’den oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin
danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da bir araya gelerek profesyonel
ağlarını genişletebiliyorlar.


Sosyal Ağlarda Gate 27:
www.gate-27.com
Instagram.com/gate.27
Facebook.com/gate.27residency
Twitter.com/gate27_
Youtube.com/@gate2783


Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) Hakkında

Sabancı Üniversitesi çatısı altında resmi olarak 2015’te merkez niteliği kazanan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), eğitim, araştırma ve farkındalık çalışmalarını 2006’dan bu yana sürdürüyor. Merkez, Mor Sertifika Programı ve Cins Adımlar gibi ana faaliyetlerine ek olarak, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülü gibi programlarıyla toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirilen araştırmaları ve akademik çalışmaları da destekliyor. Merkez, bu faaliyetlerin yanı sıra birçok alana dokunan uluslararası konferans, panel, söyleşi, yetişkin eğitimleri gibi etkinliklerle de toplumda bu alanda ihtiyaç duyulan dönüşüme destek oluyor.

http://sugender.sabanciuniv.edu/